Vypožičiavanie
 

 Napíš evidenčné číslo požadovanej knihy, ... :
 

 Kontakt /meno, firma, adresa, tel., mail, .../
 


 Dňa        

Vypožičiavanie je bezplatné. Ak chceš prispieť môžeš tak učiniť pri prevzatí kníh.  DEMO!!!